Giới thiệu TSModz, Auto Hack Audition, Auto Audition, hút EXP Auditon, Farm EXP Auditon, Auto NVTT Max 255, Auto Làm Big Game, Kill Boss đôi, Chăm KVTY, Auto Beaup, Auto Khóa Nhịp, Auto Mua kênh Fam, Chống Diss Full, Hack Diss, Auto Mở hộp quà, Auto Bug Hành động

Giới thiệu TSModz, Auto Hack Audition, Auto Audition, hút EXP Auditon, Farm EXP Auditon, Auto NVTT Max 255, Auto Làm Big Game, Kill Boss đôi, Chăm KVTY, Auto Beaup, Auto Khóa Nhịp, Auto Mua kênh Fam, Chống Diss Full, Hack Diss, Auto Mở hộp quà, Auto Bug Hành động

Giới thiệu về TSModz

Giới thiệu TSModz, Auto Hack Audition, Auto Audition, hút EXP Auditon, Farm EXP Auditon, Auto NVTT Max 255, Auto Làm Big Game, Kill Boss đôi, Chăm KVTY, Auto Beaup, Auto Khóa Nhịp, Auto Mua kênh Fam, Chống Diss Full, Hack Diss, Auto Mở hộp quà, Auto Bug Hành độngGiới thiệu TSModz, Auto Hack Audition, Auto Audition, hút EXP Auditon, Farm EXP Auditon, Auto NVTT Max 255, Auto Làm Big Game, Kill Boss đôi, Chăm KVTY, Auto Beaup, Auto Khóa Nhịp, Auto Mua kênh Fam, Chống Diss Full, Hack Diss, Auto Mở hộp quà, Auto Bug Hành động

- Muốn biết chức năng nào, chỉ việc "Rà chuột" qua chức năng đó trên Tools TSModz và đọc hướng dẫn chi tiết hơn
- Nếu ko quen thì nên copy TSModz vào thư mục Game
- Mọi lỗi hay trục trặc vui lòng liên hệ qua Facebook của TSModz hoặc yahoo TSHotro để được giải quyết sớm nhất có thể

 

VIDEO HÚT EXP

 

VIDEO ÚP CÁNH (ACC PHỤ)

 

VIDEO ÚP CÁNH (ACC CHÍNH)

 

Chăm KVTY