Bảng giá TSModz, Auto Hack Audition, Auto Audition, hút EXP Auditon, Farm EXP Auditon, Auto NVTT Max 255, Auto Làm Big Game, Kill Boss đôi, Chăm KVTY, Auto Beaup, Auto Khóa Nhịp, Auto Mua kênh Fam, Chống Diss Full, Hack Diss, Auto Mở hộp quà, Auto Bug Hành động

Bảng giá TSModz, Auto Hack Audition, Auto Audition, hút EXP Auditon, Farm EXP Auditon, Auto NVTT Max 255, Auto Làm Big Game, Kill Boss đôi, Chăm KVTY, Auto Beaup, Auto Khóa Nhịp, Auto Mua kênh Fam, Chống Diss Full, Hack Diss, Auto Mở hộp quà, Auto Bug Hành động

ĐĂNG KÝ

+ Đăng ký Trực tiếp trên tools TSModz,
+ Hệ thống tự kích hoạt, nhưng phải tắt TSModz mở lại thì mới có hiệu lực
+ Đăng ký Sử dụng tính theo ngày ( Giá cả ghi rõ trên bản hack)
+ Hỗ trợ đăng ký bằng thẻ cào: Mobifone, Viettel, VinaPhone và thẻ Gate
+ Chấp nhận mọi mệnh giá thẻ: Từ 10k --> 500k

BẢNG GIÁ (MỆNH GIÁ THẺ DƯỚI ĐÂY CHỈ LÀ VÍ DỤ):

GÓI ĐĂNG KÝ
MỆNH GIÁ
THỜI GIAN SỬ DỤNG
PRO-1 (Theo tài khoản)
50K
30 NGÀY
PRO-2 (Theo máy)
100K


Chú Thích:
Theo tài khoản: dùng Một Acc
Theo máy: dùng nhiều Acc chỉ trên Một máy đã đăng ký, dùng acc nào cũng thành VIP
Các gói đều có auto login nhé

Tính năng "Tài khoản giới thiệu" khi đăng ký trên TSModz
+ Yêu cầu: "Tài khoản giới thiệu" phải còn thời hạn hơn 15 ngày sử dụng
+ "TK giới thiệu" nhận được 10% giá trị của thẻ sử dụng khi đăng ký Tài khoản
+ Chỉ Áp dụng cho các "TK giới thiệu" thuộc gói PRO-1
+ Phần "TK giới thiệu" có thể để trống nếu ko cần thiết :D

Bảng giá TSModz, Auto Hack Audition, Auto Audition, hút EXP Auditon, Farm EXP Auditon, Auto NVTT Max 255, Auto Làm Big Game, Kill Boss đôi, Chăm KVTY, Auto Beaup, Auto Khóa Nhịp, Auto Mua kênh Fam, Chống Diss Full, Hack Diss, Auto Mở hộp quà, Auto Bug Hành động